ภาพพิธีปิดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
 • 2 ส.ค. 2018
 • 209
 • 0
ภาพพิธีปิดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์...
อ่านต่อ
การบรรยายเรื่อง" ก้าวสู่ศตวรรษที่2 ความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย โดย พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • 2 ส.ค. 2018
 • 36
 • 0
การบรรยายเรื่อง " ก้าวสู่ศตวรรษที่2ความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย " โดย พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสา...
อ่านต่อ
ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100ปี การสาธารณสุขไทย
 • 2 ส.ค. 2018
 • 86
 • 0
ในวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2561 ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย การนำเสนอผลงานOral Presentation...
อ่านต่อ
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน100ปีการสาธารณสุขไทย
 • 2 ส.ค. 2018
 • 54
 • 0
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย           วันนี้ (18 กรกฎ...
อ่านต่อ
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและการคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560
 • 8 มิ.ย. 2018
 • 153
 • 0
มอบโล่รางวัลแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560  นายแพทย์โอภาส การ์ยกวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข...
อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561
 • 7 มิ.ย. 2018
 • 140
 • 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวง...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม (แบบ สขร ๑)
 • 4 กันยายน 2018
 • 10
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม (แบบ สขร ๑)
 • 2 สิงหาคม 2018
 • 34
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน (แบบ สขร ๑)
 • 3 กรกฎาคม 2018
 • 35
 • 0
ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
 • 17 กรกฎาคม 2018
 • 44
 • 0
กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
 • 25 เมษายน 2018
 • 98
 • 0
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๑๓๖๑ กลุ่มงานสนับสน...
อ่านต่อ
กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
 • 5 มีนาคม 2018
 • 60
 • 0
กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด