พิธีปิดประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561

 

การบรรยายพิเศษ Situational Leadership in crisis management

โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง
 • 17 ม.ค. 2019
 • 14
 • 0
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง CH7 NEWS เวลา 08.41 น....
อ่านต่อ
หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข มอบหนังสือแด่ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 25 ธ.ค. 2018
 • 37
 • 0
หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหนังสือ 100 ปี การสาธารณสุขไทย แด่ ผู้บริหารสำนักงานปลัดก...
อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 25 ธ.ค. 2018
 • 28
 • 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาร...
อ่านต่อ
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน
 • 15 พ.ย. 2018
 • 159
 • 0
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00  - 14.30 น.  ณ ห้องประ...
อ่านต่อ
ประชุมคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการ ทุกคณะและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
 • 7 พ.ย. 2018
 • 70
 • 0
ประชุมคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดงานฯ ทุกคณะและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดงาน ในวโรกาสส...
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เข้าพบหัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อการเตรียมงานฯ ปี 2562
 • 18 ต.ค. 2018
 • 119
 • 0
                ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.ผู้อำนวยการสถาบันพร...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เดือนมกราคม (แบบ สขร ๑)
 • 5 กุมภาพันธ์ 2019
 • 11
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เดือนมกราคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 41
 • 0
ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ  
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม (แบบ สขร ๑) ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
 • 5 มกราคม 2019
 • 22
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม (แบบ สขร ๑) ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 41
 • 0
ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ  
อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • 7 ธันวาคม 2018
 • 37
 • 0
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน
 • 15 พ.ย. 2018
 • 159
 • 0
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00  - 14.30 น.  ณ ห้องประ...
อ่านต่อ
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนตุลาคม
 • 10 ต.ค. 2018
 • 156
 • 0
ประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการสาธ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด