สธ.ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เน้นคุณภาพและความปลอดภัยอาสาสมัคร
 • 19 มิถุนายน 2019
 • 32
 • 0
สธ.ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เน้นคุณภาพและความปลอดภัยอาสาสมัคร     ...
อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง
 • 17 มกราคม 2019
 • 94
 • 0
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง CH7 NEWS เวลา 08.41 น....
อ่านต่อ
หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข มอบหนังสือแด่ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 126
 • 0
หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหนังสือ 100 ปี การสาธารณสุขไทย แด่ ผู้บริหารสำนักงานปลัดก...
อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 100
 • 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาร...
อ่านต่อ
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน
 • 15 พฤศจิกายน 2018
 • 542
 • 0
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00  - 14.30 น.  ณ ห้องประ...
อ่านต่อ
ประชุมคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการ ทุกคณะและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2018
 • 152
 • 0
ประชุมคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดงานฯ ทุกคณะและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดงาน ในวโรกาสส...
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เข้าพบหัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อการเตรียมงานฯ ปี 2562
 • 18 ตุลาคม 2018
 • 218
 • 0
                ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.ผู้อำนวยการสถาบันพร...
อ่านต่อ
การประชุมการจัดงานในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
 • 18 ตุลาคม 2018
 • 68
 • 0
การประชุมการจัดงานในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไ...
อ่านต่อ
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนตุลาคม
 • 10 ตุลาคม 2018
 • 254
 • 0
ประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการสาธ...
อ่านต่อ
พิธีเปิดงาน วันที่ 12 ก.ย.61 การประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561
 • 24 กันยายน 2018
 • 223
 • 0
การประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 "R2R to Future Health Care" ณ โรงแรมโลตัส ปางสว...
อ่านต่อ
ภาพพิธีปิดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
 • 2 สิงหาคม 2018
 • 338
 • 0
ภาพพิธีปิดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์...
อ่านต่อ
การบรรยายเรื่อง" ก้าวสู่ศตวรรษที่2 ความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย โดย พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • 2 สิงหาคม 2018
 • 128
 • 0
การบรรยายเรื่อง " ก้าวสู่ศตวรรษที่2ความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย " โดย พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสา...
อ่านต่อ
ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100ปี การสาธารณสุขไทย
 • 2 สิงหาคม 2018
 • 160
 • 0
ในวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2561 ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย การนำเสนอผลงานOral Presentation...
อ่านต่อ
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน100ปีการสาธารณสุขไทย
 • 2 สิงหาคม 2018
 • 185
 • 0
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย           วันนี้ (18 กรกฎ...
อ่านต่อ
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและการคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560
 • 8 มิถุนายน 2018
 • 194
 • 0
มอบโล่รางวัลแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560  นายแพทย์โอภาส การ์ยกวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข...
อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561
 • 7 มิถุนายน 2018
 • 224
 • 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวง...
อ่านต่อ
โครงการอบรมแกนนำสาธารณสุขด้านโภชนาการเด็กปฐมวัยในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
 • 7 มิถุนายน 2018
 • 125
 • 0
โครงการอบรมแกนนำสาธารณสุขด้านโภชนาการเด็กปฐมวัยในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-1...
อ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MoU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ
 • 15 พฤษภาคม 2018
 • 131
 • 0
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี มูลนิธิส่งเสริมกา...
อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการระบบงานจริยธรรมการวิจัยฯ ในวันที่ 23-24 เมษายน 2561
 • 30 เมษายน 2018
 • 179
 • 0
สธ. เร่งเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในคน  กระทรวงสาธารณสุข เร่งเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหา...
อ่านต่อ
กองทัพไทย จัดพิธีวางพวงมาลา รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • 30 เมษายน 2018
 • 106
 • 0
                พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานใน...
อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ฯ
 • 11 เมษายน 2018
 • 202
 • 0
สธ. กำหนดมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ รองรับการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ      &n...
อ่านต่อ
สธ.ไทย–ภูฏาน ลงนามความร่วมมือด้านสาธารณสุข สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ
 • 2 มีนาคม 2018
 • 247
 • 0
สธ.ไทย–ภูฏาน ลงนามความร่วมมือด้านสาธารณสุข สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ          &n...
อ่านต่อ
The 3rd Meeting of Health Cluster 4: Ensuring Food Safety
 • 2 มีนาคม 2018
 • 115
 • 0
THE 3RD MEETING OF HEALTH CLUSTER 4: ENSURING FOOD SAFETY FOR THE ASEAN POST-2015 HEALTH DEVELOPMENT AGENDA 28 FE...
อ่านต่อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทยเขตสุขภาพที่ 1
 • 23 มกราคม 2018
 • 289
 • 0
ปลัด สธ.เปิดนิทรรศการ 100 ปีการสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 1          ปลัดกระทรวงสาธารณส...
อ่านต่อ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับ professor lan Cumming จากประเทศอังกฤษ
 • 9 มกราคม 2018
 • 128
 • 0
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับ professor lan Cumming จากประเทศอังกฤษ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้...
อ่านต่อ
ประชุม "ถอดบทเรียนโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 (AAR -After Action Review)"
 • 22 ธันวาคม 2017
 • 230
 • 0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข "ถอดบทเรียนโครงการประชุมวิชาการ...
อ่านต่อ
หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เข้าเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดตาก
 • 19 ธันวาคม 2017
 • 157
 • 0
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค. 2560...
อ่านต่อ
ก้าวสู่ศตวรรษที่สองการสาธารณสุขไทย นำอดีตสร้างสรรค์ให้ประชาชนสุขภาพดี
 • 15 ธันวาคม 2017
 • 160
 • 0
ก้าวสู่ศตวรรษที่สองการสาธารณสุขไทย นำอดีตสร้างสรรค์ให้ประชาชนสุขภาพดี          &nbsp...
อ่านต่อ
รมว.สธ.มอบนโยบายปีงบ 61 เร่งรัด 3 เรื่อง คือ การแพทย์ฉุกเฉินวัณโรค และการเงินการคลัง
 • 4 ธันวาคม 2017
 • 226
 • 0
รมว.สธ.มอบนโยบายปีงบ 61 เร่งรัด 3 เรื่อง คือ การแพทย์ฉุกเฉินวัณโรค และการเงินการคลัง          ...
อ่านต่อ
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวง (Performance Agreement: PA) ประจำปี 2561
 • 4 ธันวาคม 2017
 • 151
 • 0
มอบนโยบายปีงบ 61   ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงน...
อ่านต่อ