กองทัพไทย จัดพิธีวางพวงมาลา รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และผู้แทนส่วนราชการพลเรือน เข้าร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย การจัดพิธีฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กองบัญชาการกองทัพไทย และพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย  โดย สำนักข่าวinnnews

 

ทั้งนี้ นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านควบคุมป้องกันโรค) เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวางพวงมาลาถวายราชสักการะอย่างสมเกียรติ ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กองบัญชาการกองทัพไทย