การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและการคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

มอบโล่รางวัลแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 




นายแพทย์โอภาส การ์ยกวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและการคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้ *********** มิถุนายน 2561

 

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ  
[มิถุนายน จันทร์ 4,พ.ศ 2561 16:02:13] 

ภาพถ่าย มอบโล่รางวัลแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560