หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข มอบหนังสือแด่ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มอบหนังสือ 100 ปี การสาธารณสุขไทย

แด่ ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2562

ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561