ร่วมหารือคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน (สคจ.)
           เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2563 ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ (ด้านอาหารและยา) ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่1/2563” ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม      
                   รัฐบาลนำโดย รองนายกฯ ประวิตร ร่วมหารือคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน (สคจ.) เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการเดินหน้าแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอ

                   วันนี้ (8 ม.ค.63) เวลา 09.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากกระทรวง รวมถึงผู้แทนจากกลุ่มสมัชชาคนจนเข้าร่วม

                  การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อวันที่ 6-23 ตุลาคม 2562 กลุ่มสมัชชาคนจน จำนวนประมาณ 400 คน นำโดยนายบารมี ชัยรัตน์ ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนลูกหลวง ข้างกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มสมัชชาได้เสนอการแก้ไขปัญหา 35 กรณี รวม 5 กลุ่มปัญหา ได้แก่ เรื่องเขื่อน ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่รัฐ แรงงาน การเกษตร และผลกระทบจากโครงการของรัฐ/เอกชน ทั้งนี้ประเด็นเร่งด่วนที่กลุ่มสมัชชาต้องการให้ดำเนินการแก้ไข คือ เรื่องที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ของรัฐ ซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 30 กรณี รวม 9 กลุ่มข้อเสนอ และขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ สคจ. เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านต่างๆ และขอให้นำผลการเจรจาเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วน

                  ที่ผ่านมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ทำหน้าที่เจรจาแก้ไขปัญหาของ สคจ. แทนนายกรัฐมนตรี ได้รายงานผลการเจรจาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้บัญชาให้ 11 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกัน

                  สำหรับผลการประชุมครั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการนำข้อเสนอต่างๆ สู่กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วต่อไป

......................................

ที่มา กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก