ดร.กฤษดา แสวงดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข) ทำหน้าที่ผู้แทนกระทรวงต้อนรับ Princess Dina of Jordan

          ตามที่ H.R.H Princess Dina Mired, President of Union for International Cancer Control, Jordan และ Mr.Ban Ki-moon, Deputy Chair of the Eldres,Republic of Korea อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ มีกำหนดเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 

         การนี้ ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563  ดร.กฤษดา แสวงดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข) ทำหน้าที่ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ H.R.H Princess Dina Mired  ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ