ประชุม "ถอดบทเรียนโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 (AAR -After Action Review)"
 • 22 ธันวาคม 2017
 • 230
 • 0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข "ถอดบทเรียนโครงการประชุมวิชาการ...
อ่านต่อ
ปลัด สธ.ปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 59 ได้ผลงานดีเด่น 109 เรื่อง โดย สำนักสารนิเทศ สป.สธ.
 • 24 ตุลาคม 2017
 • 161
 • 0
ปลัด สธ.ปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 59 ได้ผลงานดีเด่น 109 เรื่อง    กระทรวงสาธารณสุข ปิดการ...
อ่านต่อ
สธ.จัดประชุมวิชาการ ปี 60 มีผลงานวิชาการ กว่า 3,000 เรื่อง ข้อมูล โดย สำนักสารนิเทศ สป.สธ.
 • 24 ตุลาคม 2017
 • 234
 • 0
สธ.จัดประชุมวิชาการ ปี 60 มีผลงานวิชาการ กว่า 3,000 เรื่อง  กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 บุ...
อ่านต่อ
ประชุมวิชาการ สธ. ปี 60 มีผลงานผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลดีเด่น 126 เรื่อง เตรียมต่อยอดนวัตกรรมพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์นำรายได้เข้าประเทศ ข้อมูล โดย สำนักสารนิเทศ สป.สธ.
 • 24 ตุลาคม 2017
 • 167
 • 0
  ประชุมวิชาการ สธ. ปี 60 มีผลงานผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลดีเด่น 126 เรื่อง เตรียมต่อยอดนวัตกรรมพัฒนาสู่เ...
อ่านต่อ