อาคาร 2 ชั้น 6 สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/20 หมู่ที่ ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

 โทร.02 590 1704   โทรสาร 02 590 1704