รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
 • 11 May 2022 14:16
 • 6
 • 0
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ 1 ตำแหน่ง  
อ่านต่อ
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน
 • 3 May 2022 12:45
 • 17
 • 0
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน
อ่านต่อ
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
 • 1 April 2022 17:12
 • 35
 • 0
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 2
 • 1 April 2022 16:29
 • 40
 • 0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 2
อ่านต่อ
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม (แบบ สขร1)
 • 1 April 2022 16:05
 • 31
 • 0
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม (แบบ สขร1)
อ่านต่อ
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 • 1 March 2022 11:31
 • 65
 • 0
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม
 • 1 February 2022 11:40
 • 92
 • 0
ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม  
อ่านต่อ
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564
 • 4 January 2022 11:41
 • 95
 • 0
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม
 • 4 January 2022 11:40
 • 112
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข
 • 23 December 2021 11:02
 • 120
 • 0
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน
 • 1 December 2021 11:41
 • 135
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน
อ่านต่อ
คำสั่งสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะทำงานผู้รับผิดณสุข เรื่อง แต่งตั้งคชอบตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงานและงบลงทุน) ของหน่วยงาน
 • 17 November 2021 09:47
 • 122
 • 0
คำสั่งสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงานและงบลงทุน) ของหน่วยงาน
อ่านต่อ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 18 October 2021 13:41
 • 161
 • 0
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
 • 4 October 2021 14:58
 • 158
 • 0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรจำไตรมาสที่ 4
อ่านต่อ
รายงานผลการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 • 30 September 2021 10:19
 • 161
 • 0
รายงานผลการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
อ่านต่อ
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
 • 27 September 2021 10:06
 • 172
 • 0
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน
 • 27 September 2021 10:00
 • 157
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน
อ่านต่อ
สรุปผลการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักวิชาการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564
 • 17 September 2021 16:07
 • 233
 • 0
สรุปผลการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักวิชาการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564
อ่านต่อ
แนวทางการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2565 สำนักวิชาการสาธารณสุข
 • 15 September 2021 14:25
 • 203
 • 0
แนวทางการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2565 สำนักวิชาการสาธารณสุข
อ่านต่อ
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • 15 September 2021 14:16
 • 213
 • 0
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 • 2 September 2021 11:08
 • 157
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัด เดือน สิงหาคม
อ่านต่อ
รายงานขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
 • 16 August 2021 11:36
 • 156
 • 0
รายงานขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อ่านต่อ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน
 • 13 August 2021 16:54
 • 171
 • 0
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 • 2 August 2021 15:43
 • 188
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
 • 2 July 2021 13:34
 • 226
 • 0
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิ.ย.64 (แบบ สขร.1)
 • 1 July 2021 13:43
 • 217
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิ.ย.64 (แบบ สขร.1)  
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื่้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พ.ค.
 • 1 June 2021 10:25
 • 222
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื่้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พ.ค.  
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน
 • 5 May 2021 09:34
 • 235
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน
อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกาคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
 • 1 April 2021 13:24
 • 323
 • 0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกาคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
 • 1 April 2021 13:21
 • 289
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
อ่านต่อ