รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน
 • 1 December 2021 11:41
 • 4
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน
อ่านต่อ
คำสั่งสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะทำงานผู้รับผิดณสุข เรื่อง แต่งตั้งคชอบตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงานและงบลงทุน) ของหน่วยงาน
 • 17 November 2021 09:47
 • 11
 • 0
คำสั่งสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงานและงบลงทุน) ของหน่วยงาน
อ่านต่อ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 18 October 2021 13:41
 • 44
 • 0
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
 • 4 October 2021 14:58
 • 42
 • 0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรจำไตรมาสที่ 4
อ่านต่อ
รายงานผลการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 • 30 September 2021 10:19
 • 57
 • 0
รายงานผลการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
อ่านต่อ
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
 • 27 September 2021 10:06
 • 64
 • 0
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน
 • 27 September 2021 10:00
 • 39
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน
อ่านต่อ
สรุปผลการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักวิชาการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564
 • 17 September 2021 16:07
 • 68
 • 0
สรุปผลการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักวิชาการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564
อ่านต่อ
แนวทางการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2565 สำนักวิชาการสาธารณสุข
 • 15 September 2021 14:25
 • 82
 • 0
แนวทางการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2565 สำนักวิชาการสาธารณสุข
อ่านต่อ
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • 15 September 2021 14:16
 • 70
 • 0
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 • 2 September 2021 11:08
 • 44
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัด เดือน สิงหาคม
อ่านต่อ
รายงานขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
 • 16 August 2021 11:36
 • 46
 • 0
รายงานขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อ่านต่อ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน
 • 13 August 2021 16:54
 • 60
 • 0
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 • 2 August 2021 15:43
 • 82
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
 • 2 July 2021 13:34
 • 119
 • 0
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิ.ย.64 (แบบ สขร.1)
 • 1 July 2021 13:43
 • 110
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิ.ย.64 (แบบ สขร.1)  
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื่้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พ.ค.
 • 1 June 2021 10:25
 • 119
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื่้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พ.ค.  
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน
 • 5 May 2021 09:34
 • 136
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน
อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกาคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
 • 1 April 2021 13:24
 • 211
 • 0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกาคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
 • 1 April 2021 13:21
 • 156
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2564
 • 1 April 2021 13:19
 • 219
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2564
อ่านต่อ
สรุปการประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข วันอังคารที่ 4 ธ.ค.2563
 • 11 March 2021 15:49
 • 281
 • 0
สรุปการประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข วันอังคารที่ 4 ธ.ค.2563
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ก.พ.
 • 1 March 2021 16:07
 • 163
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ก.พ.
อ่านต่อ
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม (แบบ สขร1)
 • 4 February 2021 14:17
 • 248
 • 0
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม (แบบ สขร1)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม (แบบ สขร๑)
 • 4 January 2021 11:25
 • 279
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม (แบบ สขร๑)
อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 • 4 January 2021 11:07
 • 206
 • 0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน (แบบ สขร. ๑)
 • 1 December 2020 11:34
 • 265
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน (แบบ สขร. ๑)
อ่านต่อ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • 1 December 2020 11:27
 • 240
 • 0
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อ่านต่อ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักวิชาการสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • 1 December 2020 11:13
 • 403
 • 0
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักวิชาการสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อ่านต่อ
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • 1 December 2020 11:10
 • 460
 • 0
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อ่านต่อ