แบบฟอร์มขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิชาการสาธารณสุข
 • 18 กรกฎาคม 2019 14:37
 • 5
 • 0
แบบฟอร์มขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิชาการสาธารณสุข
อ่านต่อ
แบบฟอร์มขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิชาการสาธารณสุข
 • 2 กรกฎาคม 2019 14:21
 • 15
 • 0
แบบฟอร์มขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิชาการสาธารณสุข
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน (แบบ สขร ๑)
 • 1 กรกฎาคม 2019 11:34
 • 21
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม (แบบ สขร ๑)
 • 5 มิถุนายน 2019 10:25
 • 44
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน (งบลงทุน)
 • 21 พฤษภาคม 2019 13:24
 • 25
 • 0
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน (งบลงทุน)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน (แบบ สขร ๑)
 • 1 พฤษภาคม 2019 22:57
 • 68
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม (แบบ สขร ๑)
 • 1 เมษายน 2019 13:06
 • 76
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน (ข้อมูล ณวันที่ 28 มี.ค.62)
 • 29 มีนาคม 2019 10:52
 • 42
 • 0
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
อ่านต่อ
แบบฟอร์มขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิชาการสาธารณสุข
 • 29 มีนาคม 2019 10:46
 • 33
 • 0
แบบฟอร์มขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิชาการสาธารณสุข  
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (แบบ สขร1)
 • 1 มีนาคม 2019 09:55
 • 32
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (แบบ สขร1)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เดือนมกราคม (แบบ สขร ๑)
 • 5 กุมภาพันธ์ 2019 09:11
 • 56
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เดือนมกราคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019 14:10
 • 161
 • 0
ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ  
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม (แบบ สขร ๑) ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
 • 5 มกราคม 2019 12:19
 • 48
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม (แบบ สขร ๑) ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน (แบบ สขร ๑)
 • 4 ธันวาคม 2018 14:16
 • 74
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักวิชาการสาธารณสุข
 • 7 พฤศจิกายน 2018 15:10
 • 60
 • 0
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักวิชาการสาธารณสุข  
อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • 12 ตุลาคม 2018 11:00
 • 54
 • 0
โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลฯ ของสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานขับรถ โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลฯ ของสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เลขานุการ โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลฯ ของสำนักวิชากา
อ่านต่อ
โครงการ จ้างซ่อมทำพื้นห้องสำนักวิชาการสาธารณสุข
 • 12 ตุลาคม 2018 10:55
 • 58
 • 0
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน (แบบ สขร ๑)
 • 28 กันยายน 2018 10:57
 • 70
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • 27 กันยายน 2018 10:54
 • 51
 • 0
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม (แบบ สขร ๑)
 • 4 กันยายน 2018 10:42
 • 53
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม (แบบ สขร ๑)
 • 2 สิงหาคม 2018 13:51
 • 104
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน (แบบ สขร ๑)
 • 3 กรกฎาคม 2018 11:34
 • 92
 • 0
ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
ประกาศสำนักวิชาการสาธารณสุข เรื่อง ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่1)
 • 20 มิถุนายน 2018 13:24
 • 90
 • 0
ประกาศสำนักวิชาการสาธารณสุข เรื่อง ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่1)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม (แบบ สขร ๑)
 • 4 มิถุนายน 2018 09:23
 • 91
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน (แบบ สขร ๑)
 • 1 พฤษภาคม 2018 10:30
 • 111
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (หนังสือ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561)
 • 5 เมษายน 2018 15:23
 • 86
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (หนังสือ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม (แบบ สขร ๑)
 • 2 เมษายน 2018 13:33
 • 82
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 • 2 มีนาคม 2018 16:17
 • 71
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม (แบบ สขร ๑)
 • 2 กุมภาพันธ์ 2018 11:02
 • 102
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (แบบ สขร ๑)
 • 9 มกราคม 2018 11:34
 • 92
 • 0
แแบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ